De foto gemaakt 30 maart 2019 op de Wilpse klei doet mij denken aan de grijze boom van Mondriaan

Met de grijze boom brengt Mondriaan het onderwerp, de boom, terug naar zijn essentie. De invloed van het kubisme is enorm. Tijdens zijn korte bezoekje aan Parijs is het kubisme al wel het gesprek van de dag, alleen is van Pablo Picasso en Georges Braque – de belangrijkste vertegenwoordigers van het kubisme – dan nog geen werk te zien. Op een tentoonstelling in het Amsterdamse Stedelijk Museum in het najaar van 1911, die Mondriaan mede-organiseert, is het wél te zien. Dan ontdekken ook de Nederlandse schilders wat het kubisme behelst. Er is bijvoorbeeld niet langer sprake van letterlijke symboliek die de betekenis van een schilderij bepaalt. In plaats daarvan doen de kleur en lijn dit. ( tekst Gemeentemuseum Den Haag  )

Deze boom staat /stond in Domburg.